Bugaboo.tv

ตูน พิมพ์ปวีณ์ พาเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 2/2

Post dated: 16 พ.ย 2016 เวลา 08:56 PM

CATEGORIES: ข่าวบันเทิง

เส้นทางบันเทิง - วันนี้  ตูน พิมพ์ปวีณ์ จะพาไปชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งที่นี้ได้รวบรวมโครงการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านไว้มากมาย ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้ ตลอด 70 ปีที่พระองค์ท่านทรงงานหนักก็เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น