Bugaboo.tv

ภูมิใจที่สุดในชีวิต นาว ทิสานาฏ เผยความรู้สึกที่ได้แสดงโขนหน้าพระพักตร์ รัชกาลที่ 9

Post dated: 07 พ.ย 2016 เวลา 10:30 AM

CATEGORIES: ข่าวบันเทิง

ข่าวบันเทิง - นักแสดงความ นาว ทิสานาฏ ได้เปิดเผยความรู้สึกภาคภูมิใจ ในฐานะที่ได้สืบทอดมรดก เอกลักษณ์ประจำชาติไทย ซึ่ง นาว ทิสานาฏ เลยได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงโขน หน้าพระเมรุ ชุดนางลอย ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซึ่งครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทอดพระเนตร ถือเป็นการแสดงเฉพาะพระพักตร์ ที่ นาว ทิสานาฏ จะจดจำไปชั่วชีวิต