Bugaboo.tv

เอริสก้า และฝ้าย สุภาพร เผยความประทับใจในการประกวดมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2016

Post dated: 31 ต.ค 2016 เวลา 10:58 AM

CATEGORIES: ข่าวบันเทิง

ข่าวบันเทิง 31 ตุลาคม 2559 - สนามข่าวบันเทิงได้รับเกียรติจาก เอริสก้า บุตรี เพิร์ทติวี มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2016 รวมถึงน้องฝ้าย สุภาพร เวทีมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือว่าสากลมาก และเป็นที่ยอมรับอันดับต้นๆ และที่สำคัญทั้ง 2 ท่าน เพิ่งผ่านการประกวดและได้ไปทำกิขกรรมต่างๆ มากมายทีเดียว ทั้ง 2 ท่านเพิ่งมาถึงประเทศไทยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา และมีแฟนๆไปรอรับเยอะมาก