Bugaboo.tv

แนะนำการแต่งกาย เข้าถวายสักการะพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

Post dated: 28 ต.ค 2016 เวลา 10:35 PM

CATEGORIES: ข่าวบันเทิง

ชิดจอรอดู 28 ตุลาคม 2559 - มาที่เรื่องของการแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะในช่วงเวลานี้ ประชาชนที่จะเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคมเป็นต้นไป ควรแต่งกายสุภาพตามธรรมเนียม กล่าวคือ แต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์สีดำล้วน

สุภาพสตรี สวมชุดมีแขน ไม่รัดรูป สวมกระโปรงยาวคลุมเข่า หรือผ้าถุงรูปแบบสุภาพ ไม่ใช่ยีนส์ รองเท้าหุ้มส้นสีดำ

สุภาพบุรุษ สวมเสื้อคอปกสีดำ กางเกงขายาวสีดำ งดกางเกงยีนส์ และสวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำ

นักเรียน นิสิต นักศึกษา สามารถสวมเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษานั้นๆ

ทั้งนี้ จะเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคมเป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.00-21.00 น. ยกเว้นช่วงมีพระราชพิธี