Bugaboo.tv

เชิญชมละครเทิดพระเกียรติชุดใต้แสงตะวัน ตอนแผ่นดินของเรา

Post dated: 26 ต.ค 2016 เวลา 10:54 AM

CATEGORIES: ข่าวบันเทิง

ข่าวบันเทิง 26 ตุลาคม 2559 - คืนนี้หลังจบข่าวภาคค่ำ เวลาโดยประมาณ 21.30 น.ช่อง 7 สี ขอเชิญชมละครเทิดพระเกียรติชุดใต้แสงตะวัน ตอนแผ่นดินของเรา แผ่นดินแร้นแค้น กันดาร พลิกฟื้นมาอุดมสมบูรณ์และสุขสงบ นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร จ.เพชรบุรี เมื่อปี 2507 จนผ่านมาถึงคำบอกเล่าของครอบครัวหนึ่ง เมื่อปี 2511 ไร้ที่ทำกิน ไร้ทุนทรัพย์ จึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ขอพระราชทานความช่วยเหลือต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับ ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นับแต่นั้น "แผ่นดินของพระราชา" ก็ทำให้ทุกคนมีชีวิตใหม่ในนามสมาชิกสหกรณ์ "โครงการพระราชดำริ หุบกะพง" ที่ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีแบบพึ่งพาตนเอง มารำลึกพระเมตตาและแนวพระราชดำริ การอยู่ได้ด้วยตัวเองแบบพอเพียงอีกครั้ง คืนนี้