Bugaboo.tv

ครูสลา ถ่ายทอดบทเพลง เล่าสู่หลานฟัง แทนความรู้สึกคนไทยทั้งประเทศ

Post dated: 18 ต.ค 2016 เวลา 01:12 PM

CATEGORIES: ข่าวบันเทิง

ข่าวบันเทิง 18 ตุลาคม 2559 - "เล่าสู่หลานฟัง" เป็นอีกหนึ่งบทเพลงจาก ครูสลา คุณวุฒิ ครูเพลงลูกทุ่ง ครูเพลงพื้นบ้าน ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกของคนไทยในเวลานี้ ไปฟังบทเพลงนี้ พร้อมความในใจของ ครูสลา คุณวุฒิ