Bugaboo.tv

สาปดอกสร้อย - เบื้องหลัง นิว วงศกร-นาว ทิสานาฏ ถ่ายฉากใต้น้ำ

Post dated: 12 ต.ค 2016 เวลา 09:00 PM

CATEGORIES: ข่าวบันเทิง

เส้นทางบันเทิง - พาแฟนๆเส้นทางบันเทิง มาดูเบื้องหลังการถ่ายทำฉากใต้น้ำของ นิว วงศกร และ นาว ทิสานาฏ ในละคร สาปดอกสร้อย จะเป็นอย่างไร ไปชม...